Umre Ziyaret

Yerleri

Umre Ziyaret Yerleri

UMRE ZİYARET YERLER
Mekke'deki Yerler
Mescid-i Haram (Kâbe)
Umre yapmaya gelmiş milyonlarca müslümanın ilk durağı Mescid-i Haram'dır. Havalimanından inen müslümanlar ihrama girdikten sonra ilk olarak Kâbe'ye gelerek tavaf yapmaya başlarlar.

Sevr Dağı
Kâbe'ye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Sevr Dağı Peygamber Efendimiz ile Hz. Ebubekir'in Mekke'den Medine'ye hicret ederken saklandıkları mağaraya ev sahipliği yapması açısından son derece önemlidir. Bir çok mucizenin gerçekleştiği bu mağarada Peygamber Efendimiz ve Hz. Ebubekir Allh'ın izni ve yardımıyla müşriklerin elinden kurtularak Medine'ye sağ salim varabilmiştir.

Arafat
Haccın rükünlerinden biri olan vakfe burada yapılmaktadır. Peygamber Efendimiz "Hac arafattır." buyurmuşlardır. Bu nedenle arafat bölgesinde vakfe yapılmadan hac tamamlanmış olmaz.

Müzdelife
Mina ile Arafat arasında bulunan bölgeye Müzdelife denir. Yüce Allah mu bölgede bolca ibadet etmemizi buyurmuşlardır. Haccın vaciplerinden olan müzdelife vakfesi bu bölgede gece konaklayarak yapılır. Arafat vakfesini tamamlayan hacılar hemen akabinde müzdelifeye geçerek akşam ve yatsı namazlarını burada kılarlar. Şeytan taşlama sırasında atılacak taşlar da buradan toplanır. Bayramın ilk günü sabah namazından sonra Müzdelife'den Mina'ya geçilir.

Mina
Müzdelife ile Mekke arasında kalan geniş bölgeye mina denir. Cemerat ismi ile bilinen şeytan tşlama yerleri, kurban kesim mezbahaneleri ve Peygamber Efendimizin Mina'da kaldığı sürece bulunduğu yere inşa edilen Mescid-ül Hayf bu bölgede bulunmaktadır. Müzdelife'den sonra hacılar buraya gelerek üç gün süren ve haccın vaciblerinden olan şeytan taşlama görevini burada yaparlar.

 Nur Dağı Hira Mağarası
Peygamber Efendimizin peygamberliğinden önce inzivaya çekilmek ve ibadet etmek için bu dağın zirvesinde bulunan mağaraya gelirdi. Efendimize peygamberliğinin müjdelendiği ve ilk ayetin indirildiği bu mağara müslümanlar için oldukça önemlidir. Bu nedenle bu dağa Nur Dağı denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti olan Yaradan Rabbinin adıyla oku. O, insanı koyu kan halindeki bir sıvıdan yarattı (embriyon). Oku! Ki senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. 0, kalemle yazmayı öğretmiştir. İnsana bilmediği şeyleri öğretmiştir”. (Alak Suresi, 1-5) ayeti Cebrail Aleyhisselam tarafından peygamberimize aktarılmıştır.

 Cennet-ül Mualla
Kâbe'nin 1.5 kilometre ilerisinde bulunan Cennet-ül Mualla, şehrin tarihi mezarlığıdır. Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalip, amcası Ebu Talip, hanımı Hz. Hatice, küçük yaşta ölen oğulları Kasım ve Abdullah'ın ve bir çok sahabi ve İslam büyüklerinin kabirleri bu mezarlıktadır. Mekke'de vefat eden yerli ve yabancı müslümanlar bu mezarlığa defnedilmektedir.

 Cin Mescidi
Peygamber efendimiz davet için gittiği Taif dönüşünde yol üzerindeki Nahle Vadisi’nde namaz kılarken bir grup cin Kur’an-ı Kerim’i dinleyerek etkilenmişlerdir. Daha sonra Hz. Muhammed’i takip eden bu cinler Mekke girişinde efendimizle görüşmüşler ve müslüman olmuşlardır. Kur’an-ı Kerim’deki Cin Suresi burada nazil olmuştur. Sonraları bu mekana bir mescit yapılarak Cin Mescidi ismi verilmiştir. Peygamberimiz insanlara ve cinlere İslam’ı tebliğ etmek için görevlendirilmiştir. Bu hakikat Kur’an-ı Kerim’de şu ayetle açıklanır: “Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım”. (Zariyat, 56)Hz Muhammed (S.A.V.)'in Doğduğu Ev
Hz. Peygamberin doğduğu ev Kabe’nin doğu tarafında kalan Beni Haşim mahallesinde idi. Hz. Muhammed Miladi 20 Nisan 571 (12 Rebiulevvel) Pazartesi gecesi tan yeri ağarırken bu evde dünyaya gelmiştir. Daha sonra buradaki ev yıkılmıştır ve yerine yapılan bina günümüzde Mekke Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır.

 MEDİNE ZİYARET YERLERİ
Mescid-i Nebevi
Peygamber Efendimizin kabrinin de bulunduğu bu mescid Peygamber Efendimiz tarafından yaptırılmıştır. Halifeler ve Osmanlı sultanları tarafından genişletilip restore edilem mescid günümüzdeki şeklini almıştır. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde, "Mescidimde kılınan bir namaz, mescid-i haram hariç başka mescidlerde kılınan bin namazdan hayırlıdır." buyurmuştur.

 Uhut Dağı Okçular Tepesi
Hicretin üçüncü yılında (M.625) müslümanlarla müşrikler arasında burada yapılan savaşta, Ashab-ı kiramdan 70 kişi şehid olmuş ve buraya defnedilmişlerdir. Peygamberimizin amcası ve şehidlerin efendisi Hz.Hamza da bunlar arasındadır. Hz.Peygamber, her yıl Uhud şehitlerini ziyaret eder ve onlara dua ederdi. Uhud şehitlerini ziyaret etmek de müstehaptır. Uhud şehitleri de ziyaret edilirken selâm verilir ve dua edilir.

 Cennet-ül Baki
Medine-i Münevvere’nin mezarlığıdır. Bu mübarek kabristanda Peygamber Efendimizin amcası Hz. Abbas, torunu Hz. Hasan, damadı ve üçüncü halife Hz.Osman-ı Zinnureyn, halası Hz. Safiye, çocuğu Hz. İbrahim, kızı Rukiye, Fatıma ve mübarek hanımları başta olmak üzere sahabe ve tabiundan birçok zevat medfundur. Bu kabristandaki türbeler ve mezar taşları, Medine-i Münevvere, Osmanlı idaresinden çıktıktan sonra yıktırılmıştır. Şimdi etrafı duvarlarla çevrili olan bu kabristan bir tarla görünümündedir. Kıble yönüne göre Mescid-i Nebi’nin sol tarafında, hemen yan tarafındadır.

 Kuba Mescidi
Peygamberimiz Hz. Muhammed, Mekke’den Medine’ye hicretleri esnasında, Medine’ye 5 km. mesafede bulunan Kuba’da 14 gün kalmıştı. Bu süre içinde Peygamberimiz orada bir mescid inşa etti ve burada namaz kıldı. Kur’an-ı Kerim’de takva üzere yapıldığı bildirilen ve İslâm âleminde cemaatle namaz kılınmak için yapılan ilk mescid budur. Kuba Mescidini ziyaret etmek ve burada iki veya dört rekat namaz kılmak müstehaptır.

 Kıbleteyn Mescidi (İki Kıbleli Mescid)
İslam’ın ilk yıllarında namazlar, Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya doğru kılınıyordu. Peygamber Efendimiz Kıble’nin Kâbe olmasını, yani namazların Kâbe’ye dönülerek kılınmasını çok arzu ediyor ve bu konuda Allah’tan gelecek emri bekliyordu. Hicretten 18 ay kadar sonra Şaban ayının 15. günü (Berat Kandilinde) Hz. Peygamber, Seleme oğulları mahallesinde öğle veya ikindi namazının farzını kıldırdığı esnada, ikinci rekatın sonunda aşağıdaki âyet-i kerime indi: "Seni elbette, hoşlanacağın kıbleye döndüreceğiz. O halde hemen Mescid-i Haram’a (Kâbe’ye) doğru dön."

 Yedi Mescidler
Mescid-i Seb’a (yedi mescid) diye anilan, Hz. Selman, Hz. Ebubekir, Hz. Omer, Hz. Osman, Hz. Ali ve Fatima-Tuz Zehra Hz. leri adina kucuk birer mescid yapilmistir. Mescid-i Feth, Sel (Sil’) dagi uzerinde bulunmaktadir. Hendek Savaşının yapıldığı mevkide, bir birine yakın küçük küçük yedi mescid bulunmaktadır. Bunlara " Yedi Mescidler" denir.

 Gameme Mescidi
Hz. Ömer (R.A) ın evi burası olup devlet reisliğini bu mescidin olduğu yerden (evinden) yapmıştır. Giriş kapısının üzerinde Osmanlı Tuğrasını görmek mümkündür.

 Hz Ömer Mescidi
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in bayram namazlarını kıldırdığı yerlerden biri de Hz. Ömer Mescidinin yeridir. Hz. Ömer (r.a.) hilafeti zamanında bayram namazlarını Efendimiz (s.a.v.)'e uymak amacıyla burada kıldırmıştır. Mescid-i Nebevi'den 455 m. uzaklıktadır. Osmanlı Sultanı II. Mahmud tarafından Hicri 1411 yılında tamir ettirilmiştir. Şu an ibadete kapalıdır.