Umre Nedir

Nasıl Yapılır

Umre Nedir Nasıl Yapılır

Umre Nedir
Küçük hac olarak da bilinen umre, ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Umre hac yapmaya gücü yetmeyen müslümanların kutsal beldeleri görmek, Allah'ın evini ziyaret etmek, orada ibadet etmek ve peygamber efendimizin aziz hatıralarının bulunduğu yerlerde o hissi yaşamak isteyen müslümanların senenin bir çok döneminde yaptığı ibadettir. İhrama girmek, merve ve safa arasında say yapmak ve ihramdan çıkmak umrenin gereklerindendir. Umrede Arafat ve Müzdelife vakfeleri, şeytan taşlama, kurban kesme gibi görevler yapılmaz. Umrenin farzları ihram ve tavaftır. Say yapmak ve traş olarak ihramdan çıkmak ise vaciptir.

Umre Nasıl Yapılır
Umre yapmak için kutsal topraklara giden müslümanlar umreye başlarken Mikat sınırları içerinde ihrama girerler. Niyet eder ve telbiye getirerek iki parça dikişsiz kumaş olan ihram giyilir. İhrama giren müslümanların diğer zamanlarda normal olan davranışların bazılarından yasaklanmışlardır. İhrama giren müslüman hiç bir şekilde tırnak ve saçlarını kesemezler, vücutlarına herhangi bir müdahalede bulunamazlar. Bundan dolayı kişisel temizlik ihrama girilmeden önce yapılır.

 İhrama giren müslümanlar Mescid-i Harem'in yolunu tutarak Kâbe'ye gelirler. Hacer-ül Esved taşının hizasından başlayarak tavaf yapmaya başlarlar. Tavaf yaptıktan sonra iki rekat tavaf namazı kılınır. Daha sonra ise müslümanlar Safa ve Merve teperi arasında Say yaparlar. Safa tepesinden başlayarak Merve tepesine 4 gidiş, Merve tepesinden Safa tepesine ise 3 dönüş yaparak Say görevlerini de ifâ etmiş olurlar.

 

Artık umrenin son görevi olan ihramdan çıkış vakti gelmiştir. Erkekler saçlarını en az bir santimetre olmak koşuluyla keserler dipten de kazıtabilirler. Kadınlar da aynı şekilde salarının ucundan bir miktar keserek ihramdan çıkarlar. İhramdan çıkış da yapıldıktan sonra umre tamamlanmış olur. Burada ifade edilmesi gereken önemli bir ayrıntı vardır. Peygamber efendimiz Allah'a saçlarını traş edenlere mağfiret etmesi için dua etmiş, sahabenin 3 defa ısrarından sonra kısaltanlara da demiştir. Bu nedenle erkekler için saçları tamamen kazıtmakta çok daha büyük bir fayda vardır.